Răng toàn sứ Emax Press

RĂNG TOÀN SỨ EMAX PRESS

RĂNG TOÀN SỨ EMAX PRESS

E.max được coi là tầm cao của phục hình nha khoa thẩm mỹ Thế Giới cho răng đẹp tự nhiên như thật. Hãy cùng Hi Tech-Labo trãi nghiệm chất lượng của phục hình E.max press và CAD/CAM cho hàm răng đẹp tự...
IPS E.max Press

IPS E.max Press

E.max được coi là tầm cao của phục hình nha khoa thẩm mỹ Thế Giới cho răng đẹp tự nhiên như thật. Hãy cùng Hi-Tech labo trảii nghiệm chất lượng của phục hình IPS E.max press và CAD/CAM cho hàm răng đẹp...